ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ การเข้าจองบ้านพัก อัพเดตอัตโนมัติภายใต้ Google Calendar กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ 099-372-7007 ก่อนเพื่อความสะดวกของทุกท่านนะครับ ทางสถานีไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าห้องพัก แล้วแต่จะบำรุง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินการบ้านพักต่อไปครับ