หากหนาวนี้ยังไม่มีโปรแกรมไปไหน ยังมีสถานที่หนึ่งที่สงบเงียบ

 ที่นั่นคือ สถานีสาธิตฯแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่