ชาโสมตังกุย ติดต่อ นายครรชิต  เหล่าชัย  นักเกษตรสำนักพระราชวัง โทร:081 980 2173