พระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานให้ทางสถานีสาธิตฯ บ้านแปกแซม